Aan zee en kust
 


Waterdata
Actuele gegevens over de waterstand en het astronomisch getij voor Nederland, de Noordzee en Engeland.

Getijvoorspellingen
Getijvoorspellingen voor diverse locaties in Nederland.

Data voor en uit België
Kust- en zeeprognoses, kaarten én animaties voor de Noordzee.

SailWX
Wereldwijde getijvoorspellingen en -grafieken voor locaties wereldwijd.
Getijden en standen
 

Tsunami Alert
Het tsunami-waarschuwingscentrum voor de Grote Oceaan.

Boeigegevens
Tsunami-relevante meetgegevens, afkomstig van diverse boeien in de oceaan.Tsunami's
 

KNMI Noordzee
De actuele oppervlaktetemperatuur van de Noordzee.

Oceanwater inc.
Actuele fysieke gegevens over de zeeën en de oceanen.

NOAA
De temperatuur van de Atlantische zeeën: actuele waarden én voorspellingen.Fysieke condities