Atoomtijd
( Nederlandse tijd )

Tijd meten we in seconden. Maar de tijd dat één seconde werd beschouwd als 1/86400ste (60x60x24) van een dag, is al lang vervlogen. Waarom? We weten tegenwoordig dat de aarde steeds langzamer om haar as draait en dat niet alle dagen even lang duren. Een seconde is daarom gedefinieerd als 9.192.631.770 trillingen in een Cesium-atoom in een atoomklok. Niet je horloge of de systeemtijd van je computer, maar de atoomtijd vormt daarmee de basis voor de wereldwijde tijdstandaard (UTC). Ook de Nederlandse tijd is hiervan afgeleid...
  Met dank aan: De Juiste Tijd