Carme

Manen van
Jupiter:


Metis
Adrastea
Amalthea
Thebe
Io
Europa
Ganymedes
Callisto
Leda
Himalia
Lysithea
Elara
Ananke
Carme
Pasiphae
Sinope

( Manen met een diameter > 20 kilometer )


Carme in cijfers
Gemiddelde diameter 46 km
Massa 1,3 × 10^17 kg
Gemiddelde dichtheid 2,6 g/cm^3
Zwaartekracht aan oppervlak 0,017 m/s^2
Gemiddelde afstand tot het centrum van Jupiter 23.280.000 km
Omlooptijd 726,3 d
Hoek rotatieas ?
Rotatieperiode ?
Weerkaatsingsvermogen 0,04
Temperatuur aan oppervlak gem. 124 K
Databron: NASA