Disclaimer en voorwaarden
 

  De makers van Astronova.nl proberen zo betrouwbaar mogelijke informatie aan te bieden. Niettemin kunnen de gepubliceerde gegevens incidenteel onjuistheden bevatten, onvolledig zijn, of onderhevig zijn aan (tijdelijke) interruptie. Hiervoor aanvaarden de makers geen aansprakelijkheid, evenmin als voor eventuele schade die hierdoor wordt geleden.

Inhoud
De redactie produceert - en draagt zorg voor - het merendeel van de schriftelijke inhoud en de architectuur van Astronova.nl. Voor een zo compleet mogelijke informatievoorziening worden op deze website ook gegevens en media gepresenteerd die afkomstig zijn van diverse andere bronnen. De redactie doet haar uiterste best om te voldoen aan de voorwaarden die deze bronnen stellen aan het gebruik van hun materiaal.

Intellectueel eigendom
Astronova.nl behoudt alle (auteurs)rechten met betrekking tot de informatie, artikelen, media en ontwerpen die op deze website worden gepubliceerd en waarvoor niet wordt gerefereerd naar een andere bron door middel van een copyright, een bronvermelding of een expressie van dank.

Specifiek aangaande de informatie, artikelen en media die onder deze criteria vallen: het is toegestaan deze te gebruiken, te distribueren of openbaar te maken - mits dit gepaard gaat met een uitdrukkelijk vermelding van Astronova.nl als bron en een hyperlink naar de hoofdpagina van deze website.