J
 
Jaar
De tijd die de aarde of een ander planetair hemellichaam nodig heeft om één omloop om de zon te voltooien. Om het maatschappelijke leven te reguleren, wordt een jaar in het Westen afgerond op 365 dagen. Om voor deze onnauwkeurige afronding te compenseren wordt er elke vier jaar een schrikkeljaar van 366 dagen ‘ingepland'. De exacte tijdsduur van een jaar is afhankelijk van de manier waarop wordt gemeten. Zo is een siderisch jaar gedefinieerd als de tijd die verstrijkt tussen twee achtereenvolgende samenstanden van de aarde met dezelfde ster, zoals zou kunnen worden waargenomen vanuit het middelpunt van de zon. Een tropisch jaar is de tijd die verstrijkt tussen twee achtereenvolgende doorgangen van de zon door het lentepunt.   


Janus     
Onregelmatig gevormde satelliet van Saturnus met een gemiddelde diameter van ongeveer 180 kilometer. Janus deelt zijn baan met Epimetheus, waarbij een intrigerende gravitationele wisselwerking optreedt.   


Jupiter   
De grootste en zwaarste planeet in het zonnestelsel. Jupiter staat vanwege zijn samenstelling ook wel bekend als een gasreus.