N
 
Nadir
Een punt dat zich loodrecht onder een (waarnemer op een) specifieke locatie bevindt. Aan de hemelbol is het nadir de tegenpool van het zenith.   


Negaton
Meestal elektron genoemd: een elementair deeltje dat bekend staat als het kleinste deeltje met een negatieve elektrische lading.   


Neith
Een inslagkrater op het noordelijk halfrond van Jupitermaan Ganymedes met een diameter van ongeveer 160 kilometer. In plaats van een centrale piek bezit Neith een koepelvormige hoogvlakte die weer door een ringvormig dal van de kraterwand wordt gescheiden. Volgens wetenschappers is de opmerkelijke structuur van de Neith een aanwijzing voor het broze en ijsachtige karakter van Ganymedes' maanoppervlak.   


Nemesis
Een hypothetische dwergster die in een sterk elliptische baan om de zon zou bewegen en daarbij ééns in de 20 tot 30 miljoen jaar de Oortwolk zou verstoren. De aanwezigheid van een dergelijke begeleider van de zon zou volgens een klein groepje wetenschappers een verklaring bieden voor een veronderstelde cyclus van massauitstervingen op aarde.   


Neptunus   
De planeet die het verst van de zon is verwijderd. Neptunus behoort tot de vier planetaire reuzen en wordt vanwege zijn grootte en samenstelling ook wel aangeduid als een ijsreus.   


Neutron
De grootste bouwsteen zonder elektrische lading van een atoom. Afgezien van H1 (, het veel in de natuur voorkomende element waterstof, bestaan álle atomen niet alleen uit positief geladen protonen en negatief geladen elektronen, maar ook uit één of meer neutrale neutronen. Waar het aantal protonen het atoomnummer en dus het elementtype van een atoom bepaalt, is het isotooptype van een element afhankelijk van het aantal neutronen in de atoomkern.   


Nevel
Wolk van gas en/of stof in de interstellaire ruimte. Er bestaan verschillende soorten nevels die op basis van uiteenlopende criteria kunnen worden gerubriceerd. Zo worden heldere exemplaren door astronomen wel eens onderverdeeld in emissienevels en reflectienevels. Donkere nevels worden niet verlicht of geïoniseerd door sterren in hun omgeving en zijn alleen zichtbaar wanneer zij contrastrijk afsteken tegen een heldere of sterrijke achtergrond.   


Newtontelescoop
Een veelgebruikt type spiegelkijker (reflector), vernoemd naar de uitvinder ervan, Jack Newton. Een Newtontelescoop is uitgerust met een parabolische hoofdspiegel en een vlakke vangspiegel.    


NGC
Afkorting van de New General Catalogue: samen met de Messier-catalogus de bekendste catalogus van uiteenlopende deepsky-objecten, waaronder nevels, sterrenstelsels en sterrenhopen. De NGC omvat 7840 deepsky-objecten, die vrijwel allemaal binnen het optische bereik van amateurtelescopen komen.   


Nieuwe maan   
Het verschijnsel dat maandelijks optreedt wanneer de maan zich zo dicht mogelijk bij de denkbeeldige lijn tussen de zon en de aarde bevindt. Hierdoor vertoont de maan géén schijngestalte (fase = 0). Tijdens nieuwe maan is de maan voor het blote oog overigens sowieso niet waarneembaar, omdat de satelliet zich dan aan de hemel nabij de zon bevindt.   


Noorderlicht   
Ook wel aurora borealis genoemd: een lichtverschijnsel boven het noordelijk halfrond als gevolg van botsingen van geladen deeltjes uit de zonnewind met atomen of moleculen in de bovenste lagen van de dampkring. Deze botsingen veroorzaken ionisatieprocessen, waarbij licht met verschillende golflengten (en dus kleuren) wordt uitgezonden. Normaliter worden energetische deeltjes in de stralingsgordels van de magnetosfeer vastgehouden en dringen slechts enkele via magnetische veldlijnen de dampkring binnen boven ringvormige zones rond de magnetische polen. Boven zo'n zone, doorgaans met een typische breedte van 5 lengtegraden op ongeveer 10 tot 20 graden afstand van een pool, is voortdurend sprake van een diffuse gloed. Door verstoringen in het geomagnetisch veld, zoals tijdens een geomagnetische storm, kan de zone zich uitbreiden en neemt het aantal geladen deeltjes dat in aanraking komt met de dampkring (sterk) toe. Noorderlicht kan zich dan zeer helder en kleurrijk voordoen in de vorm van stralenbundels en bewegende gordijnen van licht.   


Nova
Een ster die vrij abrupt een tijdelijke toename in helderheid vertoont door een explosieve nucleaire kettingreactie aan het oppervlak. Meestal gaat het om een witte dwerg die samen met een aanzienlijk grotere hoofdster deel uitmaakt van een dubbelstersysteem. Door een constante stroom van waterstofgas van de hoofdster naar de witte dwerg verzamelt zich steeds meer gas aan het oppervlak van de laatste - totdat de kritische massa wordt overschreden en er een thermonucleaire reactie plaatsvindt. Omdat dit proces zich steeds herhaalt, zijn novae een cyclisch fenomeen.    


Nucleus   
Ook wel komeetkern genoemd: het vaste gedeelte van een komeet, dat grotendeels bestaat uit fijnstof, gesteenten en bevroren gassen.