Saturnus

Auteur: Pieter Welters
Datum: 12 november 1999 (20:34 uur UTC)
Optiek: Vixen 102mm F/9 fluorietrefractor
Opnameapparatuur & instellingen: Starlight XPress MX5C CCD-camera, oculairprojectie F/55 , 4 seconden belicht

De geringde planeet staat vanaf de aarde gezien niet altijd hetzelfde gepositioneerd. In 1999 stond het ringenstelsel voor waarnemers 'wijd open', waardoor het geheel zich al in relatief kleine telescopen tot in detail openbaarde.
Auteur: Pieter Welters
Datum: 16 januari 2001 (20:51 uur UTC)
Optiek: Vixen 102mm F/9 fluorietrefractor
Opnameapparatuur:
Starlight XPress MX5C CCD-camera
Instellingen: Oculairprojectie F/55 , 3,8 seconden belicht

Deze opname verschilt duidelijk met de voorgaande foto, die twee jaar eerder werd gemaakt. De planeet is hier nog verder op haar 'zij' gedraaid, maar toont nog steeds haar ringenstelsel. Eerder, in 1995, sneedt het denkbeeldige vlak waarin dit stelsel ligt de aarde. Hierdoor waren de ringen van Saturnus voor waarnemers op aarde nauwelijks zichtbaar.