T
 
Tektonische plaat   
Een stuk van de harde bovenlaag van de aarde (de lithosfeer) dat afzonderlijk op een meer stroperige deel van aardmantel (de asthenosfeer) eronder drijft. Onze planeet bestaat uit 15 grote en middelgrote tektonische platen die, aangedreven door stromingen in de asthenosfeer, enkele centimeters per jaar ten opzichte van elkaar bewegen. De belangrijkste platen zijn de Afrikaanse Plaat, de Antarctische Plaat, de Euraziatische Plaat, de Indo-Australische Plaat, de Noord-Amerikaanse Plaat, de Pacifische Plaat en de Zuid-Amerikaanse Plaat.   


Telescoop
Ook wel kijker genoemd: een instrument dat objecten die ver van een waarnemer verwijderd zijn optisch vergroot met behulp van optiek die ten minste een objectief en een oculair omvat.   


Tellurisch
Een bijvoeglijk naamwoord dat slechts sporadisch wordt gebruikt om duidelijk te maken dat een verschijnsel te maken heeft met de aarde. Zo worden absorptielijnen in het spectrum van een ster die zijn veroorzaakt door de aardse damprking ook wel tellurische spectraallijnen genoemd.   


Terminator   
Het grensgebied tussen de verlichte en de onverlichte zijde van een planetair object, zoals een planeet.   


Totale zonsverduistering   
Een fase tijdens sommige verduisteringen van de zon waarbij de maan de fotosfeer volledig afschermt. Tijdens de 'totaliteit' kunnen waarnemers verschijnselen waarnemen die zich hoger dan de fotosfeer bevinden en normaal gesproken door het zonlicht worden overstraald, zoals protuberansen, de chromosfeer en de zonnecorona.   


Trojanen
Een planetoïdenfamilie in nagenoeg dezelfde baan als Jupiter, waarvan de leden zich in twee afzonderlijke groepen bevinden. De Trojanen zijn namelijk niet egaal verdeeld over deze baan, maar concentreren zich rond de zogeheten Lagrangepunten van de planeet. Eén groep loopt ongeveer 60 graden op Jupiter vooruit; de andere groep daarentegen volgt op ongeveer 60 graden in het kielzog van de gasreus.   


Tropisch jaar
Ook wel zonnejaar genoemd: de tijd die verstrijkt tussen twee achtereenvolgende doorgangen van de zon door het lentepunt.   


T Tauri ster
Een soort jonge 'ster' die veranderlijk is en die zich nog in het stadium van krimp bevindt, vlak vóór zijn evolutie tot op een volwaardige ster waarin waterstofkernfusie plaatsvindt. Een T Tauri ster produceert, vermoedelijk vooral door een nucleair proces van 'lithiumverbranding', al veel energie en veroorzaakt zo een krachtige sterrenwind die de restanten van de moleculaire wolk waaruit zij is gevormd wegblaast.    


Tunguska-explosie
Naam van de ontploffing die op 30 juni 1908 op ongeveer zes kilometer hoogte plaatsvond boven een bosrijk gebied in Siberië (Rusland), nabij de rivier Tunguska. Vermoedelijk ging het om een meteoroïde of een komeet die laag in de dampkring uiteenspatte. De explosie had een kracht die equivalent is aan enkele honderden keren de kracht van de Hiroshima-atoombom en maakte het woud in een omtrek van tientallen kilometers met de grond gelijk.    


Twinkeling
Ook wel scintillatie of fonkeling genoemd: snelle fluctuaties in de ogenschijnlijke helderheid en/of kleur van een puntvormige lichtbron aan de hemel als gevolg van de aanwezigheid van de aardatmosfeer. Over het algemeen is de mate waarin een dergelijke lichtbron twinkelt afhankelijk van haar hoogte boven de horizon (de dikte van de luchtlaag waardoor het licht de waarnemer bereikt) én de helderheid van het hemellichaam (hoe kleiner de magnitude, hoe meer twinkeling). Maar ook de seeing speelt een belangrijke rol (hoe slechter de seeing, hoe meer twinkeling).