Tijdzones en wereldtijden

De wereld draait door. En omdat de dag hierdoor op ieder stukje aarde westwaarts later begint, hanteren we verschillende tijdzones. Uit praktische overwegingen zijn dit er niet exact 24, waarbij elke tijdzone 15 breedtegraden verderop begint, maar veel méér met een nogal grillig verloop. De tijd in elke zone wordt aangegeven als het tijdsverschil van deze zone met UTC: de 'wereldtijd' die gebaseerd is op een nauwkeurige atoomklok en wordt afgestemd op de rotatie van onze planeet...

 Gecoördineerde wereldtijd (UTC):  

  Met dank aan: Jürgen Giesen / US Naval Observatory