U
 
Ultraviolette straling
Doorgaans afgekort tot UV-straling: hoogenergetische elektromagnetische straling met golflengten korter dan zichtbaar (violet) licht (400 nanometer) en langer dan röntgenstraling (10 nanometer). Zeer hete astronomische objecten, zoals de zon, zenden UV-straling uit, maar de dampkring (vooral de ozonlaag) houdt deze vorm van straling grotendeels tegen. UV-straling bezet een afzonderlijk 'gebied' in het elektromagnetisch spectrum.   


Universum
Ook wel het heelal, de kosmos, de ruimte of simpelweg de wereld genoemd: het gehele tijd-ruimte-continuüm waarin wij bestaan, inclusief alle materie en energie.   


Uurhoek
Een maat voor de schijnbare afstand tussen een hemellichaam en de lokale hemelmeridiaan, uitgedrukt in het aantal uren dat is verstreken sinds het betreffende hemellichaam deze hemelmeridiaan is gepasseerd (waarde = positief) óf nog nodig heeft om deze te passeren (waarde = negatief). Een uurhoek van 1 uur komt overeen met een hoekafstand van 15 booggraden. Wanneer een hemellichaam zijn dagelijkse maximale hoogte op een bepaalde waarneempositie bereikt (culmineert), is zijn uurhoek gelijk aan 0.   


UV-straling
Afgekorte notatie van ultraviolette straling: hoogenergetische elektromagnetische straling met golflengten korter dan zichtbaar (violet) licht (400 nanometer) en langer dan röntgenstraling (10 nanometer). Zeer hete astronomische objecten, zoals de zon, zenden UV-straling uit, maar de dampkring (vooral de ozonlaag) houdt deze vorm van straling grotendeels tegen. UV-straling bezet een afzonderlijk 'gebied' in het elektromagnetisch spectrum.   Umbra
Ook wel kernschaduw of slagschaduw genoemd. De umbra is het gedeelte van een schaduw waarin een (denkbeeldige) waarnemer volledig is afgeschermd van de achterliggende lichtbron. In de penumbra (bijschaduw), daarentegen, kan de waarnemer nog een deel van de lichtbron zien. Logischerwijs hebben puntvormige lichtbronnen alléén een umbra.   


Uranus   
De derde reuzenplaneet in het zonnestelsel, gerekend in grootte en vanaf de zon. Uranus, ook wel aangeduid als een ijsreus, staat gemiddeld op 2,87 miljard kilometer afstand van de zon en is ruim honderd keer zo groot als de aarde.