V
 
Vallende ster   
Ook wel meteoor genoemd: het lichtspoor dat ontstaat wanneer een meteoroïde vanuit het heelal, doorgaans een minuscuul stof- of gruisdeeltje, met hoge snelheid in aanraking komt met de aardatmosfeer.   


Vallis
Het woord voor 'vallei' of 'dal' in het Latijn, dat door astrogeologen wordt gebruikt om geulen of valleien op bepaalde hemellichamen te benoemen. Vooral op de planeet Mars komt vallis vaak voor in de naamgeving van dergelijk structuren, zoals in het geval van Valles Marineris: het - voor zover bekend - grootste canyonsysteem in het zonnestelsel.   


Van Allen Gordels
De twee stralingsgordels in de magnetosfeer van de aarde. De binnenste Van Allen Gordel, die zich uitstrekt tussen 100 en 5.000 kilometer afstand van het aardoppervlak, bestaat grotendeels uit hoogenergetische protonen en is vrij stabiel. In de buitenste Van Allen Gordel, die ruwweg begint op 15.000 kilometer afstand van de aarde en op maximaal 40.000 kilometer afstand haar buitengrens heeft, spiraliseren vooral elektronen heen en weer tussen de geomagnetische polen. Deze gordel is gevoelig voor fluctuaties in de zonnewind. Hierdoor kan het aantal elektronen dat nabij de polen in aanraking komt met de dampkring tijdens een geomagnetische storm fors toenemen.   


Vangspiegel
Een secundaire spiegel in een spiegeltelescoop die de door de hoofdspiegel gereflecteerde lichtstralen doorstuurt naar een oculair.   


Variabele ster
Ook wel veranderlijke ster genoemd: een type ster waarvan de schijnbare helderheid (periodiek) varieert. Dit kan tal van oorzaken hebben. Astronomen maken op hoofdlijnen onderscheid tussen 'intrinsiek variabelen' enerzijds en 'extrinsiek variabelen' anderzijds.   


Venus   
Eén van de vier rotsachtige en relatief kleine planeten in de binnendelen van het zonnestelsel. Venus is vrijwel even groot als de aarde en bezit een zeer dikke atmosfeer die het oppervlak volledig aan het zicht onttrekt.   


Veranderlijke ster
Ook wel variabele ster genoemd: een type ster waarvan de schijnbare helderheid (periodiek) varieert. Dit kan tal van oorzaken hebben. Astronomen maken op hoofdlijnen onderscheid tussen 'intrinsiek veranderlijken' enerzijds en 'extrinsiek veranderlijken' anderzijds.   


Verduistering
Ook wel eclips genoemd: het verschijnsel dat een hemellichaam door een ander astronomisch object (of de schaduw daarvan), deels of geheel, aan het zicht van een waarnemer wordt onttrokken. Zons- en maansverduisteringen zijn het best te zien vanaf aarde.   


Volle maan   
De toestand van de schijngestalte van de maan op het moment dat dit hemellichaam in oppositie staat. De fase van de maan is dan maximaal (om en nabij 100 procent) in de betreffende cyclus van schijngestalten.   


Voyager 1
Een ruimtesonde die op 5 september 1977 werd gelanceerd door de Amerikaanse organisatie NASA en tijdens zijn missie onder meer Jupiter, Saturnus en de maan Titan passeerde. Hoewel Jupiter enkele jaren eerder al voor het eerst was bezocht door de ruimtesonde Pioneer 10, en Saturnus voor het eerst door de Pioneer 11, leverde de missie van de Voyager 1 aanzienlijk meer wetenschappelijke inzichten over de twee gasreuzen op.   


Voyager 2
Een ruimtesonde die op 20 augustus 1977 werd gelanceerd door de Amerikaanse organisatie NASA en als enige álle vier reuzenplaneten - Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus - van dichtbij heeft bestudeerd. Tot op heden is de Voyager 2 de enige robotische verkenner die langs Uranus en Neptunus is gevlogen.   


Vuurbal   
Ook wel vuurbol of bolide genoemd: een relatief grote meteoor met een helder verbrandingsspoor (> magnitude -4).   


Vuurbol   
Ook wel vuurbal of bolide genoemd: een relatief grote meteoor met een helder verbrandingsspoor (> magnitude -4).