Venus

Auteur: Pieter Welters
Datum: 2 april 2001 (11:11 uur UTC)
Optiek: Vixen 102mm F/9 fluorietrefractor
Opnameapparatuur: Starlight XPress MX5C CCD-camera met grijsfilter
Instellingen: Oculairprojectie F/55 , 0,2 seconden belicht

Een opname van Venus overdag! De planeet is niet lang daarvóór tussen de aarde en de zon door getrokken (de benedenconjunctie). Een minuscuul sikkeltje is daarom het enige dat we op deze foto van het hemellichaam kunnen zien.
Auteur: Pieter Welters
Datum: 16 januari 2001 (17:59 uur UTC)
Optiek: Vixen 102mm F/9 fluorietrefractor
Opnameapperatuur: Starlight XPress MX5C CCD-camera met grijsfilter
Instellingen: Oculairprojectie F/55 , 0,5 seconden belicht

Venus in de winter van 2001. Naarmate onze zogeheten zusterplaneet dichter bij de aarde komt, wordt haar sikkel steeds smaller.
Auteur: Pieter Welters
Datum: 14 februari 2001 (18:33 uur UTC)
Optiek: Vixen 102mm F/9 fluorietrefractor
Opnameapparatuur: Starlight XPress MX5C CCD-camera met grijsfilter
Instellingen: Oculairprojectie F/55 , 0,3 seconden belicht

Ten opzichte van de bovenstaande opname staat Venus hier al een stuk dichter bij de aarde. Haar schijngestalte is daardoor tevens smaller. De auteur gebruikte een grijsfilter om het (nog steeds) felle licht van de planeet een beetje te dimmen.