Y
 
Y-as
De verticale referentieas in een coördinatenstelsel. In een driedimensionaal coördinatenstelsel staat de y-as loodrecht op het nulpunt in het basisvlak.