Zon

Auteur: Marijke van Denneheuvel
Instrument: 80mm F/15 protuberansenkijker

Deze foto's van een filament werden aan ons verstrekt door Marijke van Denneheuvel. Opnames van zogeheten protuberansen zijn niet te maken met behulp van een 'gewone' telescoop.
Auteur: Pieter Welters
Datum: 30 maart 2001 (11:35 uur UTC)
Optiek: Ranger 70mm F/6,2 lenzenkijker met IVB glasfilter.
Opnameapparatuur: Sony Cybershot-camera

Zonnevlekkengroep 9393 (links-midden) veroorzaakte in het voorjaar van 2001 de grootste zonneuitbarsting die - tot dan toe - ooit werd geregistreerd. Enkele dagen later kreeg het geomagnetisch veld een optater te verduren. Hierdoor werd op sommige plaatsen in Nederland poollicht waargenomen.
Auteur: Willem Bentink

Een verzameling van afzonderlijke monopolaire zonnevlekken. Het donkere centrale deel van een dergelijk verschijnsel wordt ook wel de umbra genoemd; het lichtdonkere gebied daaromheen de penumbra.
Auteur: Wim Konings
Optiek: 60 mm refractor

Met zijn kijker onder de arm maakte Wim een projectie bij een vergroting van 100X. De videocamera in zijn andere hand gebruikte hij om de projectie vast te leggen. Met een PCTV-rave kaart in zijn computer maakte Wim een reeks 'snapshots', waaronder deze.
Auteur: Jan Kamphuis

Deze enorme zonnevlek schoof in september 2000 over de naar de aarde gerichte zijde van onze moederster. Het complex besloeg zelfs zo'n groot deel van de fotosfeer dat het - bij gebruik van een deugdelijk filter - zelfs met het blote oog was te zien.