# Zonneactiviteit 

Op lange termijn hangt de activiteit van de zon sterk samen met de zonnecyclus. Maar op korte termijn verloopt deze activiteit veel grilliger. Zo kunnen actieve gebieden, zonnevlekken, zonnevlammen, coronale massa ejecties (CME's) of coronale gaten de ene week een grote stempel op de zonneactiviteit drukken, terwijl ze zich de daaropvolgende week nauwelijks doen gelden. Dergelijke verschijnselen beïnvloeden of verstoren ook de zonnewind, wat enkele dagen later weer effect heeft op de aardse magnetosfeer...
#

   Met dank aan: NOAA / IPS / NASA (SDO, STEREO)