Zonnestelsel

De kern van ons zonnestelsel lijkt op een gigantische draaimolen. Op het éérste gezicht, want alle planeten bewegen weliswaar in dezelfde richting, maar doen dat in verschillende banen met geheel verschillende snelheden. Waar de aarde op zo''n 150 miljoen kilometer van de zon een omlooptijd heeft van 365 dagen, raast binnenplaneet Mecrurius op 58 miljoen kilometer afstand in slechts 88 dagen om onze moederster. Buitenplaneet Nepuntus daarentegen, doet er op 4,5 miljard kilometer afstand bijna 265 jaar over. Het zijn ook deze verschillen die bepalen hoe (merkwaardig) alle planeten zich - vanaf aarde gezien - aan de hemel langs de ecliptica verplaatsen...

  Met dank aan: Heavens Above