# Zonnewind 

Onze moederster produceert een onophoudelijke interplanetaire stroom van geïoniseerde gassen en andere (geladen) deeltjes. In de buurt van de aarde zijn de snelheid en dichtheid van deze zonnewind afhankelijk van verschijnselen die zich enkele dagen eerder op de zon hebben voorgedaan. Kortom: de recente zonneactiviteit. Vooral wanneer het interplanetair magnetisch veld (IMF) sterk zuidwaarts is gericht, beïnvloeden verstoringen in de zonnewind de magnetosfeer van de aarde in hoge mate. Dit kan onder meer leiden tot poollicht...


Prognose
(model-animatie)
Actueel

   
 
 
 
 


#

   Met dank aan: IPS / NICT